• 1
  • 2
  • 3


Firma Abaris Projekt Sp. z o.o. specjalizuje się w przygotowaniu, prowadzeniu oraz nadzorze prac przy realizacji obiektów budowlanych dla różnych sektorów gospodarki. Prowadzimy kompleksową obsługę inwestycji począwszy od uzyskania warunków WZIZT, opracowania projektu budowlanego razem z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę, poprzez sprawowanie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego, aż po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. W spektrum usług świadczonych przez naszą firmę jest również sprawowanie funkcji inwestora zastępczego wraz z pełnym rozliczeniem kosztów budowy (kompleksowa obsługa inwestycji). W imieniu inwestora przygotowujemy i prowadzimy przetargi oraz organizujemy proces wyłaniania dostawców (projektantów, wykonawców, Generalnego Wykonawcy). Ponadto, wykonujemy ekspertyzy inżynierskie z zakresu budownictwa oraz roczne i półroczne kompleksowe przeglądy okresowe budynków.