plenderu
  • 1
  • 2
  • 3


Specjaliści z Abaris Projekt Sp. z o.o. usystematyzują oczekiwania, potrzeby i upodobania estetyczne klienta. Na tej podstawie powstaje opracowanie zawierające układ przestrzenno-funkcjonalny obiektu, ogólne rozwiązania techniczne i materiałowe oraz koncepcję estetyczną. Koncepcja projektu może posłużyć do wyłonienia wykonawcy następnych etapów inwestycji oraz sporządzenia szacunkowego kosztorysu inwestycji.