• 1
  • 2
  • 3

Nasza firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze inwestorów. Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów w branży budowlanej: inżynierów budownictwa, projektantów, architektów oraz konsultantów. Mamy doświadczenie zdobyte w realizacji dużych zróżnicowanych projektów z wielu sektorów gospodarki.

Oferujemy usługi, których zakres obejmuje:
> pełnobranżowy nadzór inwestorski,
> inwestorstwo zastępcze,
> wykonywanie pełnobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych,
> kompleksowe przeglądy okresowe,
> doradztwo techniczne,
> zarządzanie projektami,
> opracowanie studium wykonalności,
> przeprowadzenie i organizację przetargów.

Cele jakie stawiamy sobie, to kompleksowa i efektywna obsługa inwestycji budowlanych. Nasz zespół jest podzielony na zespoły zadaniowe i kompetencyjne, które są w stanie obsługiwać nawet bardzo złożone inwestycje. Nadrzędnym celem naszej firmy jest wysoka jakość obsługi i zrealizowane z sukcesem inwestycje naszych Klientów. Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą w celu omówienia Państwa oczekiwań i zaproponowania adekwatnej i dostosowanej do indywidualnych potrzeb oferty.

Zapraszamy do kontaktu.
Tomasz Pacek
Prezes Zarządu