plenderu
  • 1
  • 2
  • 3


Kontrola wartości inwestycji na etapie projektowania oraz realizacji, dla uzyskania maksymalnych korzyści. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej wyznacza się sumę kosztów zrealizowania zamierzenia inwestycyjnego. Z kolei, na etapie realizacji obiektu przeprowadza się szczegółową analizę rynku, uzyskuje się konkurencyjne oferty producentów oraz wybiera optymalne rozwiązania, których zastosowanie nie jest sprzeczne z założeniami projektu.