plenderu
  • 1
  • 2
  • 3


Analiza dokumentacji projektowych pod kątem oczekiwań i potrzeb inwestora, możliwości i opłacalności proponowanych rozwiązań, bezpieczeństwa pożarowego, funkcjonalności obiektów.