plenderu
  • 1
  • 2
  • 3


Służymy naszym wieloletnim doświadczeniem zdobytym podczas pełnienia funkcji inwestora zastępczego oraz współpracy z wieloma firmami realizującymi inwestycje budowlane, przy wyborze zespołu projektowego, wykonawcy robót budowlanych, generalnego wykonawcy czy firmy realizującej zadanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach nadzoru inwestorskiego analizujemy umowy z wykonawcami, powołujemy się na poszczególne zapisy oraz egzekwujemy zobowiązania. Mamy wiedzę na temat sporządzania umów o roboty budowlany w sposób umożliwiający sprawny przebieg inwestycji oraz unikanie nieporozumień pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego. Nasi wieloletni partnerzy w dziedzinie porad prawnych oraz usług związanych z ochroną środowiska zaangażują się w realizację usług w zakresie odpowiednim do swojej działalności.