plenderu
  • 1
  • 2
  • 3


Proces realizacji inwestycji budowlanej jest procesem niewątpliwie złożonym. Z wieloetapowym, rozłożonym w czasie przedsięwzięciem często wiąże się ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. Z tego względu niezwykle istotny i pomocny okazuje się być audyt inwestycji budowlanej. Swoją ofertę kierujemy szczególnie do inwestorów z Poznania i okolic, ale jesteśmy otwarci na współpracę również w dalszych obszarach kraju.
Przeprowadzane przez nas audyty inwestycji budowlanych mają na celu kontrolę jakości prowadzonych robót i ich zgodności z projektem. Zlecenie audytu inwestycji budowlanej profesjonalnej firmie może ustrzec inwestora m.in. przed nieplanowanymi kosztami.
Podczas audytu inwestycji budowlanej nasi specjaliści wykrywają błędy konstrukcyjne budynku jak i wszelkie niezgodności z założeniami projektu. Dzięki temu inwestor ma szansę zapobiec poważnym wadom w obiektach budowlanych.
Praca audytora polega na ustaleniu stanu faktycznego i pożądanego danej inwestycji oraz ich porównaniu i szczegółowej analizie prowadzącej do sformułowania konstruktywnych ocen i wniosków. Gwarantujemy naszym klientom uzyskanie obiektywnych i niezależnych informacji dotyczących różnic i podobieństw między planowanym a rzeczywistym stanem budynku.
Proponujemy przeprowadzenie audytu Państwa inwestycji budowlanej. Z pomocą innowacyjnych narzędzi jesteśmy w stanie wykryć najdrobniejsze nieprawidłowości, które mogą mieć wpływ na niepowodzenie w realizacji inwestycji.
Przeprowadzając audyt inwestycji budowlanej szczegółowo zapoznajemy się z dokumentacją inwestycji. Dlatego podejmując współpracę, prosimy o przygotowanie wszelkich materiałów istotnych dla całego procesu inwestycyjnego.
Zespół naszych doświadczonych pracowników, wykorzystując swoją specjalistyczną wiedzę, zadba o sprawny przebieg realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Zapraszamy do współpracy klientów planujących inwestycję budowlaną na terenie Poznania i okolic. W naszej ofercie znajduje się również pełnobranżowy nadzór inwestorski oraz inne funkcje składające się na kompleksową obsługę inwestycji.