plenderu
  • 1
  • 2
  • 3


Dla naszych klientów wykonujemy monitoring w trakcie realizacji inwestycji. Pozwala on ocenić postępy z prowadzonych działań, zweryfikować tempo i kierunek, w którym zmierza projekt. W przypadku zmieniających się warunków realizacji taka kontrola daje możliwość bieżącej modyfikacji działań, harmonogramu i budżetu.