plenderu
  • 1
  • 2
  • 3


W zarządzaniu projektami korzystamy z wiedzy i umiejętności zdobytych w różnych przedsięwzięciach biznesowych. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, dobierając adekwatne metody i techniki, które pozwolą szybko i precyzyjnie osiągnąć założony cel. Swoją pracą wspieramy inwestora w sprawach organizacyjnych, jak również technicznych. Na każdym etapie realizacji inwestycji przedstawiamy inwestorowi raport z przebiegu prac. Wdrożenie zarządzania projektem to podstawa prawidłowej realizacji inwestycji. Z tego względu tworzymy zespół projektowy oraz zespół nadzoru, w których skład wchodzą najlepsi specjaliści. Ważna jest także rola kierownika projektu. Jest on specjalistą do spraw zarządzania projektami. Na kierowniku projektu spoczywa spora odpowiedzialność. Na każdym etapie inwestycji kierownika projektu czekają inne zadania. Odpowiada on za planowanie, realizację oraz zamknięcie projektu. Dba o to, aby wszystkie etapy realizacji inwestycji zakończyły się we wcześniej określonym terminie, a także nie przekroczyły wyznaczonego budżetu.