plenderu
  • 1
  • 2
  • 3


W ramach zlecenia oferujemy naszym klientom analizowanie umów pod względem zgodności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zarządzanie roszczeniami to również negocjacje z wykonawcami, egzekwowanie żądań umów, przygotowywanie roszczeń terminowych i finansowych oraz opracowanie harmonogramu zakłóceń. Podjęcie się tych czynności ma na celu zrealizowanie inwestycji przy założeniu uzyskania przewidywanego efektu finansowego oraz uniknięcia procesów sądowych.