plenderu
  • 1
  • 2
  • 3


Opracujemy dla naszego klienta studium wykonalności, mające na celu uzyskanie wszystkich niezbędnych danych potrzebnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Analiza pozwoli określić opłacalność ekonomiczną i finansową projektu, finalnie potwierdzając zasadność celu inwestycji.