plendeuk
  • 1
  • 2
  • 3


Rozpoczęcie budowy obiektu wiąże się z duża ilością obowiązków, które spadają na inwestora. Jednak nie musi on osobiście nadzorować całego procesu budowlanego. Wystarczy zdecydować się na zatrudnienie inwestora zastępczego i powierzyć mu pewne czynności. Inwestor nie musi posiadać obszernej wiedzy z zakresu prowadzenia inwestycji, dlatego w takiej sytuacji warto przekazać to zadanie osobie doświadczonej w tym obszarze. Oferujemy Państwu przejęcie roli inwestora, a tym samym odpowiedzialności za proces inwestycyjny. Nasza firma składa się ze specjalistów różnych dziedzin związanych z prowadzeniem inwestycji. Jako inwestor zastępczy zajmujemy się doborem biura architektonicznego drogą przetargu, sprawując kolejno inwestorstwo zastępcze na etapie prac projektowych oraz prowadzimy przetargi na firmy wykonawcze. Na każdym etapie rekomendujemy najbardziej efektywne rozwiązania. Kompetentny zespół pracowników tworzących firmę Abaris wie jak uniknąć trudnych sytuacji. Poprzednie realizacje dużych projektów wyposażyły nas w niezbędne doświadczenie i wiedzę, dzięki którym potrafimy szybko podejmować ważne decyzje. Oferujemy również pomoc w znalezieniu terenu pod inwestycję oraz reprezentowanie inwestora przed właściwymi urzędami celem rzetelnej weryfikacji stanu prawnego i fizycznego nieruchomości, a w efekcie nabycia gruntu. Zapewniamy wysoką jakość obsługi inwestycji. Proponujemy reprezentowanie inwestora w kwestiach technicznych i handlowych. Do naszych obowiązków należy dobór najkorzystniejszych ofert, a także koordynacja współpracy firm wykonawczych.