plenderu
  • 1
  • 2
  • 3


Specjaliści naszej firmy wspierają inwestorów również na wczesnych etapach planowania inwestycji. Proponujemy naszym klientom sporządzenie analizy uzasadniającej celowość danej inwestycji oraz jej lokalizacji, usystematyzowanie informacji o przewidywanych terminie realizacji inwestycji oraz jej zakresie rzeczowym, określenie kosztów całej inwestycji, przeanalizowanie ekonomicznej efektywność przedmiotowej inwestycji.