• 1
  • 2
  • 3

Jako inżynierowie branży konstrukcyjnej i ogólnobudowlanej oferujemy szereg usług specjalistycznych w trakcie trwającej budowy jak i w czasie użytkowania budynku. Wykorzystujemy w tym celu zespół profesjonalnych i wysokiej klasy narzędzi technicznych (pomiarowych). Zaliczamy do nich:

Tester Pull-off firmy Proceq - służący dokładnemu badaniu przyczepności np. podłoża betonowego lub reprofilowanego za pomocą zapraw PCC pod wzmocnienie konstrukcji taśmami lub matami z włókien węglowych. Pomiar przyczepności przez odrywanie metodą pull-off przeprowadzamy również w celu określenia:

- możliwości wykonania napraw powierzchniowych konstrukcji budowlanych,

- przyczepności tynków i gładzi gipsowych oraz tynków cementowo – wapiennych do podłoża,

- wytrzymałości na odrywanie (klasy przyczepności) podkładów podłogowych (jastrychy cementowe, wylewki samopoziomujące i inne) pod posadzki żywiczne, parkiety, wykładziny, posadzki kamienne i gresowe itp.

- przyczepności do podłoża posadzek żywicznych, parkietów, wykładzin, posadzek kamiennych i gresowych, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, izolacji przeciwwodnych, taśm i mat z włókien węglowych itp.

Dobra przyczepność pomiędzy posadzką a podłożem jest kluczowym czynnikiem wpływającym m.in. na właściwości i jakość systemów posadzkowych.

Kamerę termowizyjną - służącą do szybkiego i precyzyjnego skanowania i wizualizacji m.in. rozkładu temperatur na całej powierzchni skanowanego budynku. Pozwala na dokładne sprawdzenie stanu i jakości izolacji cieplnej budynku oraz wykrywanie jej nieprawidłowości. Urządzenie nowoczesne i dokładne pozwalające na wizualizację miejsc strat ciepła (tzw. mostków termicznych), czy lokalizację ognisk wilgoci i wycieków z instalacji wodnych. Badanie jest całkowicie nieinwazyjne, a podczas jego trwania wykonywane są zdjęcia tworzące dokumentację temperatur obiektu.

Młotek (sklerometr) Schmidta firmy Proceq - służący badaniom (bez uszkodzeń) twardości betonu. Urządzenie określa powierzchniową twardość betonu na podstawie pomiaru odskoku masy uderzeniowej młotka. Daje informacje o wytrzymałości elementów betonowych o grubości do 20 cm przy dostępie jednostronnym, a 40 cm przy dwustronnym. Stosowany jest głównie do diagnostyki konstrukcji betonowych. W prefabrykacji może być wykorzystywany do bieżącej kontroli wytrzymałości betonu.

Bezzałogowy statek powietrzny - oferujemy prace diagnostyczne w oparciu o nowoczesną technologię z wykorzystaniem profesjonalnego drona wyposażonego w wysokiej rozdzielczości kamerę, pilotowanego przez inżyniera budownictwa z uprawnieniami budowlanymi oraz licencją pilota.

Pozostałe narzędzia pomiarowe:
- miernik do badania grubości powłok malarskich i cynkowych na podłożach ferromagnetycznych 
i nieferromagnetycznych,
- spoinomierz do kontroli spoin spawalniczych w konstrukcjach stalowych,
- szczelinomierze klinowe do kontroli spasowania konstrukcji,
- anemometr jako miernik do badania szybkości przepływu powietrza,
- pirometr do mierzenia z dużej odległości temperatur powierzchni,
- klucz dynamometryczny do kontroli momentów dokręcenia połączeń śrubowych,
- dwie kolorowe kamery inspekcyjne do kontroli obszarów trudno dostępnych,
- narzędzia do kontroli zgrzewu pap bitumicznych i membran dachowych,
- dynamometr cyfrowy do pomiaru siły naciągu do 30 kN,
- komplety szelek asekuracyjnych wraz z osprzętem alpinistycznym,
- alkomat, wiatromierz,
- niwelator Topcon samopoziomujący wraz z kompletem niezbędnych akcesoriów,
- inne urządzenia cyfrowe i analogowe do pomiaru odległości oraz kątów pionowych i poziomych, parametrów płaszczyzn, stopnia zagęszczenia nasypów budowlanych, z łatą drogową długości 400 cm i drogomierzem kołowym włącznie.

Wysoka jakość i niezawodność wymienionych urządzeń oraz rzetelna wiedza i doświadczenie naszych inżynierów pozwalają nam oferować Państwu usługi specjalistyczne na oczekiwanym wysokim poziomie.