• 1
  • 2
  • 3

Tomasz Pacek – pomysłodawca i założyciel firmy Abaris Projekt. Absolwent Politechniki Poznańskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego. Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w korporacjach: Coplan Polska Sp. z o. o. - międzynarodowej firmie architektoniczno-inżynierskiej (jedna z największych firm architektonicznych w Polsce i piąta w kategorii kierowania projektami - według zestawienia WBJ, znacząca i działająca na rynku europejskim), czy PTK Centertel Sp. z o.o. Kontakt ze zróżnicowanymi kulturami organizacji i bardzo różnorodnymi projektami zapewniły mu wiedzę na poziomie eksperckim. Członek SIDiR (Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, które należy do Polskiej Krajowej Organizacji Członkowskiej FIDIC oraz EFCA) - stowarzyszenia zrzeszającego członków, którzy zawodowo zajmują się niezależnym doradztwem inżynierskim, takim jak: studia wykonalności, projektowanie i nadzór realizacji. Zdobyte doświadczenie projektowe i menedżerskie zrealizował powołując własną spółkę specjalizującą się w kompleksowej obsłudze inwestycji budowlanych. Posiada bogate doświadczenie i wiedzę z zakresu zarządzania i budowania efektywnych zespołów projektowych. Poza pracą miłośnik nart, windsurfingu i żeglarstwa.