plenderu
  • 1
  • 2
  • 3


Abaris Projekt Sp. z o.o. oferuje pełen nadzór inwestorski na terenie Poznania i okolic. Podejmiemy obowiązek kontroli obiektów i procesów budowlanych Państwa inwestycji. Nad całym procesem czuwać będzie doświadczony zespół pracowników. Z nami osiągniecie Państwo zamierzony efekt. Posiadamy niezbędne uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego. Kontrolujemy wszelkie terminy i przepisy prawne. Monitorujemy postęp budowy, nadzorujemy wykonywane prace i sprawdzamy ich jakość. Zadbamy o to, aby proces realizacji inwestycji był zgodny z projektem, a roboty zostały wykonane należycie.
Dbając o interes inwestora, zajmujemy się opiniowaniem, procesem akceptacji i w efekcie zarządzaniem podwykonawcami. W celu zapewnienia najlepszego wykonania inwestycji na bieżąco zarządzamy listą powstałych usterek. W toku prowadzonej budowy, rygorystycznie przestrzegamy realizacji robót zgodnie z przepisami BHP. Obowiązkiem inspektora nadzoru inwestorskiego jest również kontrola wykorzystywanych materiałów budowlanych, a także weryfikacja dokumentów potwierdzających ich właściwości użytkowe. Zadania te wymagają dużego doświadczenia, wiedzy oraz wnikliwości. Z tego względu proponujemy powierzenie nadzoru inwestorskiego firmie, która zajmuje się tym na co dzień.
W czasie naszej wieloletniej działalności zrealizowaliśmy bardzo dużo projektów. Dzięki tak licznym doświadczeniom wypracowaliśmy skuteczny system pracy oraz wiedzę dotyczącą rzetelnych wykonawców i dostawców. Jednak każda inwestycja jest inna i wymaga dostosowania systemu pracy adekwatnie do jej specyfiki i oczekiwań klienta.