plenderu
  • 1
  • 2
  • 3

 

Nazwa zlecenia: Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik – 2012”

Lokalizacja: Paczkowo k/Poznania
Zleceniodawca: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz
Zakres prac lub pełniona funkcja: Inspektor nadzoru inwestorskiego

Okres realizacji zlecenia: 2011
Opis: Inwestycja polegała na realizacji kompleksu dwóch boisk:
- Boiska piłkarskiego o wymiarach 30 x 62 m, 

- Boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m,
Ponadto, kompleks został wyposażony w zaplecze socjalne (szatnie, prysznice, toalety).gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1