• 1
  • 2
  • 3

 

Nazwa zlecenia: Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo-rowerowej w Swarzędzu

Lokalizacja: Swarzędz

Zleceniodawca: Miasto i Gmina Swarzędz

Zakres prac lub pełniona funkcja: Inspektor nadzoru inwestorskiego

Okres realizacji zlecenia: 2017

Opis: Inwestycja polegała na przebudowie dotychczasowego chodnika na drogę pieszo-rowerową (z poszerzeniem po obu stronach) biegnącą wzdłuż jeziora Swarzędzkiego na odcinku od parku botanicznego do ulicy Cieszkowskiego w Swarzędzu (teren objęty programem Natura 2000 Dolina Cybiny). Inwestycja obejmowała również budowę oświetlenia oraz obiektów małej architektury (kosze, ławki, tablice informacyjne).

IMG 8770a

IMG 8778a

IMG 8785a