plendeuk
  • 1
  • 2
  • 3


Nazwa zlecenia: Przebudowa centrum dystrybucyjno-logistycznego dla Panattoni Europe Sp. z o.o.
Lokalizacja: Koninko, gmina Kórnik
Zleceniodawca: Panattoni Europe Sp. z o.o.
Zakres prac lub pełniona funkcja: Inspektor nadzoru inwestorskiego

Okres realizacji zlecenia: w trakcie realizacji

Opis: Pełnobranżowy nadzór inwestorski nad inwestycją polegającą na przebudowie części hali magazynowej znajdujacej się na terenie centrum dystrybucyjno-logistycznego wraz z budową dwóch nowych zbiorników bezodpływowych
koninko5

koninko9