plendeuk
  • 1
  • 2
  • 3

 

Nazwa zlecenia: Budowa salonu sprzedaży samochodów marki Mercedes Benz

Lokalizacja: Poznań
Zleceniodawca: Cofora Polska Sp. z o.o.
Zakres prac lub pełniona funkcja: Inspektor nadzoru inwestorskiego, inwestor zastępczy, organizacja przetargu
Okres realizacji zlecenia: 2009
Opis:
Pełnobranżowy nadzór inwestorski oraz inwestor zastępczy dla inwestycji polegajacej na budowie salonu Mercedes-Benz na poznańskim Franowie. Nadzór nad realizacją począwszy od organizacji i przeprowadzenia przetargu.

47.jpga

42.jpga43.jpga

51.jpga

53.jpga