plendeuk
  • 1
  • 2
  • 3


Nazwa zlecenia: Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego dla Green Facotry Sp. z o.o
Lokalizacja: Zdunowo
Zleceniodawca: Green Factory Holding Sp. z o.o.

Zakres prac lub pełniona funkcja: Inspektor nadzoru inwestorskiego

Okres realizacji zlecenia: 2015-2016

Opis: Pełnobranżowy nadzór inwestorski m.in. nad budową nowej hali przemysłowej w ramach inwestycji rozbudowy i przebudowy zakładu produkcyjnego przetwórstwa warzyw.

2016 07 27 010a2016 09 13 059a2016 09 21 015a2016 09 20 009a2016 09 20 010a