plendeuk
  • 1
  • 2
  • 3


Nazwa zlecenia: Budowa hali przemysłowej dla Suer Polska Sp. z o.o. w Bonikowie k/ Kościana
Lokalizacja: Bonikowo
Zleceniodawca: Suer Polska Sp. z o.o.
Zakres prac lub pełniona funkcja: Inspektor nadzoru inwestorskiego

Okres realizacji zlecenia: 2015-2016

Opis: Pełnobranżowy nadzór inwestorski nad budową hali o powierzchni 1800 m2 oraz powierzchni biurowej 300 m2 (stanowiącej budynek dwukondygnacyjny).

 

 2016 06 23 008

2016 06 23 006

2016 06 23 012

2016 06 23 005

2016 06 23 018

2016 06 23 023