plenderu
  • 1
  • 2
  • 3

Nazwa zlecenia: Modernizacja części 21-kondygnacyjnego hotelu Novotel w Poznaniu

Lokalizacja: Poznań

Zleceniodawca: Orbis S.A. / Novotel

Zakres prac lub pełniona funkcja: Inspektor nadzoru inwestorskiego

Okres realizacji zlecenia: 2015-2016

Opis: Nadzór inwestorski nad pracami remontowymi o różnym zakresie inwestycji. Prace prowadzone w celu poprawy komfortu i standardu obiektu.


gallery1 gallery1