plenderu
  • 1
  • 2
  • 3

 

Nazwa zlecenia: Przebudowa części obiektu handlowego sieci Stokrotka w Poznaniu - przebudowa kotłowni

Lokalizacja: Poznań

Zleceniodawca: Stokrotka Sp. z o.o.

Zakres prac lub pełniona funkcja: Projekt budowlany, WZIZT, przetarg na wykonawcę, inspektor nadzoru inwestorskiego, wsparcie w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie

Okres realizacji zlecenia: 2015

Opis: Inwestycja przebudowy kotłowni na paliwo ciekłe na kotłownię gazową, mieszczącej się na terenie pawilonu Stokrotka. Opracowanie projektu budowlanego poprzedzone usyskaniem pozwolenia na budowę w zakresie zaprojektowanych prac, pełnobranżowy nadzór inwestorski nad realizacja inwestycji aż po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Inwestycja realizaowana na terenie obiektu handlowego sieci Stokrotka w Poznaniu.

 

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1