plenderu
  • 1
  • 2
  • 3

 

Nazwa zlecenia: Przebudowa ciągu komunikacyjnego na terenie osiedli w Swarzędzu - etap I i II

Lokalizacja: Swarzędz

Zleceniodawca: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz

Zakres prac lub pełniona funkcja: Inspektor nadzoru inwestorskiego

Okres realizacji zlecenia: 2014-2015 i 2017

Opis: Nadzór inwestorski nad inwestycją polegającą na budowie deptaka, jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodników, miejsc postojowych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, kanalizacji teletechnicznej, przyłącza elektroenergetycznego, nasadzeniu i usystematyzowaniu zieleni oraz wymianie elementów małej architektury.

Etap I inwestycji obejmuje fragment osiedla Czwartaków i Dąbrowszczaków przylegający do Przedszkola „Miś Uszatek” i Gimnazjum im. Polskich Noblistów z charakterystycznym szerokim pasażem po środku.

Etap II dotyczył rozbudowy ciągu komunikacyjnego na terenie osiedli Dąbroszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców. Inwestycja poprzedzona rozbiórką istniejącej nawierzchni jezdni i chodników. Etap II stanowił kontynuację etapu I.

 

 DSC 9913aDSC 9926a

DSC 9933a

DSC 9930a

DSC 9924a

DSCN6713a

DSCN6717a