• 1
  • 2
  • 3

 

Nazwa zlecenia: Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego SI "Przyjaźń" o dwie hale magazynowe w Słupcy

Lokalizacja: Słupca

Zleceniodawca: Spółdzielnia Inwalidów „Przyjaźń”

Zakres prac lub pełniona funkcja: Projekt budowlany, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Okres realizacji zlecenia: 2014

Opis: Nadzór inwestorski nad inwestycją polegajacą na budowie 2 nowych hal magazynowych w ramach rozbudowy zakładu produkcyjnego. Opracowanie projektu budowlanego dla budowy nowych, wsparcie inwestora aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

 

gallery1 gallery1 gallery1