plenderu
  • 1
  • 2
  • 3

 


Nazwa zlecenia: Budowa budynku mieszkalno-biurowego M-Bruk w Poznaniu
Lokalizacja: Poznań
Zleceniodawca: M-Bruk: HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH I BUDOWLANYCH Marek Michalak
Zakres prac lub pełniona funkcja: Projekt budowlany zamienny, kierownik budowy, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
Okres realizacji zlecenia: 2013-2014
Opis: Opracowanie zawierało projekt rozbudowy budynku mieszkalnego na trzykondygnacyjny budynek biurowy oraz projekt rozbiórki budynku gospodarczego. Zlecenie obejmowało również pełnienie funkcji kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

 

 

gallery1 gallery1 gallery1