plenderu
  • 1
  • 2
  • 3


Nazwa zlecenia: Budowa centrum dystrybucyjnego sieci Twój Market
Lokalizacja: Nieświastów
Zleceniodawca: HURT-DETAL ARTYKUŁY SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWE Karol Białecki
Zakres prac lub pełniona funkcja: Inspektor nadzoru inwestorskiego
Okres realizacji zlecenia: 2014
Opis: Nadzór inwestorski nad budową hali wysokiego składowania wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową oraz rozbudową istniejącego budynku biurowego. Obiekt halowy ze względu na swoją wysokość zaliczany do obiektów średnio wysokich. Hala magazynowa jest funkcjonalnie połączona z istniejącym budynkiem poprzez wykonany łącznik. Przeznaczenie hali to składowanie artykułów spożywczych.gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1