plenderu
  • 1
  • 2
  • 3

Nazwa zlecenia: Przebudowa części socjalnej w istniejącej hali produkcyjnej Inoutic
Lokalizacja: Swarzędz
Zleceniodawca: Inoutic / Deceuninick Sp. z o.o.
Zakres prac lub pełniona funkcja: Projekt budowlany

Okres realizacji zlecenia: 2014

Opis: Prace projektowe dla inwestycji polegającej na przebudowie części socjalnej istniejącej hali produkcyjnej

gallery1