plenderu
  • 1
  • 2
  • 3

 

Nazwa zlecenia: Rozbiórka obiektów przemysłowych dla Green Factory Sp. z o.o.
Lokalizacja: Wróblewo, powiat płoński
Zleceniodawca: Green Factory Holding Sp. z o.o.
Zakres prac lub pełniona funkcja: Projekt budowlany, inwestor zastępczy, przetarg na wykonawcę, inspektor nadzoru inwestorskiego
Okres realizacji zlecenia: 2013

Opis: Nadzór inwestorski nad inwestycją polegającą na rozbiórce obiektów przemysłowych, opracowaniu projektu budowlanego rozbiórki, nadzór nad wykonaniem.

gallery1 gallery1 gallery1