• 1
  • 2
  • 3


Nazwa zlecenia: Realizacja skweru na osiedlu Mielżyńskiego w Swarzędzu
Lokalizacja: Swarzędz
Zleceniodawca: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz
Zakres prac lub pełniona funkcja: inspektor nadzoru inwestorskiego

Okres realizacji zlecenia:2010

Opis: Nadzór nad wykonaniem ciągów pieszych, placu zabaw, oświetlenia terenu, małej architektury oraz realizacją nasadzeń zieleni.

 

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1