plenderu
  • 1
  • 2
  • 3


Nazwa zlecenia: Budowa zakładu przetwórstwa warzyw dla grupy PRIMAVEGA  Sp. z o.o.

Lokalizacja: Wróblewo, powiat płoński
Zleceniodawca: Grupa Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o. o.
Zakres prac lub pełniona funkcja: Inspektor nadzoru inwestorskiego
Okres realizacji zlecenia: 2013-2014

Opis: Nadzór nad budową budynku produkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą o powierzchni 19 000 m2.

Obraz 092b

Obraz 106b

Obraz 139b

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1