plenderu
  • 1
  • 2
  • 3


Nazwa zlecenia: Budowa hali produkcyjno-magazynowej Green Factory w Niepruszewie

Lokalizacja: Niepruszewo, gmina Buk
Zleceniodawca: Green Factory Wielkopolska Sp. z o.o.
Zakres prac lub sprawowana funkcja: Inspektor nadzoru inwestorskiego
Okres realizacji zlecenia: 2013-2014
Opis: Pełnobranżowy nadzór nad inwestycją obejmujacą budowę budynku przemysłowego przetwórstwa warzyw wraz z częścią biurowo-socjalną, budynkiem ochrony oraz niezbędną infrastrukturą. Budynek przetwórstwa warzyw został zaprojektowany jak hala dwunawowa, w części dwukondygnacyjna. Powierzchnia użytkowa głównego budynku to 6 522,95 m2. 


 

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1