plenderu
  • 1
  • 2
  • 3


Nazwa zlecenia: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kirkoka i Granicznej w Swarzędzu
Lokalizacja: Swarzędz
Zleceniodawca: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz
Zakres prac lub pełniona funkcja: Inspektor nadzoru inwestorskiego

Okres realizacji zlecenia: 2011

Opis: Pełnobranżowy nadzór nad budową ronda na skrzyżowaniu Kirkoka i Granicznej w Swarzędzu.

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1