plenderu
  • 1
  • 2
  • 3


Nazwa zlecenia: Przebudowa zabytkowego budynku na salę plenarną dla gminy Swarzędz
Lokalizacja: Swarzędz
Zleceniodawca: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz
Zakres prac lub pełniona funkcja: Inspektor nadzoru inwestorskiego

Okres realizacji zlecenia: 2011

Opis: Nadzór nad przebudową obiektu zabytkowego na salę plenarną dla Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz.


mt_gallery