plenderu
  • 1
  • 2
  • 3

 
Nazwa zlecenia: Przebudowa budynku hali fabrycznej Swarzędz S.A. na lofty
Lokalizacja: Swarzędz
Zleceniodawca: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz
Zakres prac lub pełniona funkcja: Inspektor nadzoru inwestorskiego

Okres realizacji zlecenia: 2011

Opis: Pełnobranżowy nadzór inwestorski nad przebudową hali produkcyjnej budynku dawnej fabryki mebli na lofty - 66 mieszkań oraz pomieszczenia socjalne i techniczne. Kubatura obiektu około 16 500 m3.

gallery1 gallery1 gallery1