• 1
  • 2
  • 3

 

Nazwa zlecenia: Przebudowa zjazdu publicznego z drogi lokalnej wraz z wykonaniem dojścia dla pieszych na terenie zakładu producenta żywności w Poznaniu.

Lokalizacja: Poznań

Zleceniodawca: Wiodący, światowy producent żywności

Zakres prac lub pełniona funkcja: Projekt budowlany, inspektor nadzoru inwestorskiego, pozwolenie na użytkowanie | 1344

Okres realizacji zlecenia: 2021

Opis: Inwestycja polegała na przebudowie zjazdu publicznego z drogi lokalnej wraz z wykonaniem dojścia dla pieszych na terenie zakładu. W tym celu przewidziano rozbiórkę istniejącej nawierzchni zjazdu wraz z krawężnikami oraz odcinka istniejącego chodnika zlokalizowanego wzdłuż zjazdu. Zaprojektowano zjazd z jednostronnym pierścieniem najazdowym zapewniającym prawidłowe pojazdom ciężarowym. Budowa zjazdu wymagała także odtworzenie chodnika w związku z regulacją wysokościową.            

zjazd duze