• 1
  • 2
  • 3

 

Nazwa zlecenia: Budowa wiaty dla stanowiska podczyszczania biogazu na terenie zakładu światowego producenta żywności w Poznaniu.

Lokalizacja: Poznań

Zleceniodawca: Wiodący, światowy producent żywności

Zakres prac lub pełniona funkcja: Projekt budowlany, uzyskanie pozwolenia na budowę | 1340

Okres realizacji zlecenia: 2021

Opis: Przygotowanie projektu budowlanego budowy wiaty dla stanowiska podczyszczania biogazu na terenie zakładu producenta żywności w Poznaniu. Uzyskanie pozwolenia na budowę.

foto02