• 1
  • 2
  • 3

 

Nazwa zlecenia: Wykonanie projektu budowlanego zagospodarowania powierzchni pod skwer na terenie zakładu światowego producenta żywności w Poznaniu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

Lokalizacja: Poznań

Zleceniodawca: Wiodący, światowy producent żywności

Zakres prac lub pełniona funkcja: Wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę,  | 1338

Okres realizacji zlecenia: 2021

Opis: Wykonanie projektu budowlanego zagospodarowania terenów rekreacyjnych w zakładzie produkcyjnym producenta żywności w Poznaniu. Projekt pozwolił utworzyć tereny rekreacyjne dla pracowników Zakładu, zapewniające pracownikom możliwość aktywnego wypoczynku, a jednocześnie dając sposobność pracy biurowej, spotkań, szkoleń na świeżym powietrzu. Poszczególne przestrzenie wydzielono poprzez naprzemienny układ zieleni wysokiej i niskiej, wzbogacono o trzy wiaty wypoczynkowe, aleje spacerowe oraz małą architekturę. Uzyskanie pozwolenia na budowę.

 skwer duze