• 1
  • 2
  • 3

 

Nazwa zlecenia: Ocena stanu technicznego posadzki przemysłowej położonej na terenie Prologis Park Poznań III wraz ze wskazaniem możliwych przyczyn powstawania nadmiernych zabrudzeń.

Lokalizacja: Poznań

Zleceniodawca: Stokrotka Sp. z o.o.

Zakres prac lub pełniona funkcja: Audyt inwestycji, sporządzenie dokumentacji | 1337

Okres realizacji zlecenia: 2021

Opis: Określenie przyczyn powstawania nadmiernych zabrudzeń posadzki przemysłowej hali magazynowej i chłodni stanowiącej przedmiot najmu Zleceniodawcy. Przekazanie Zleceniodawcy informacji o przyczynach powstawania ponadnormatywnych zabrudzeń i stwierdzonych nieprawidłowościach. Analizę stanu posadzki hali magazynowej i chłodni na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz przekazanej dokumentacji, a także sporządzenie dokumentacji.

 prologis duze