• 1
  • 2
  • 3

 

Nazwa zlecenia: Audyt techniczny budynku magazynowego Panattoni, typowanie prac naprawczych, sporządzenie kosztorysu oraz wsparcie Klienta przy zdawaniu obiektu wynajmującemu.

Lokalizacja: Psary

Zleceniodawca: DSV Solutions Sp. z o.o.

Zakres prac lub pełniona funkcja: Audyt inwestycji | 1336

Okres realizacji zlecenia: 2021

Opis: Audyt techniczny budynku magazynowego Panattoni, typowanie prac naprawczych, sporządzenie kosztorysu oraz wsparcie Klienta przy zdawaniu obiektu wynajmującemu.

 dsv psary