• 1
  • 2
  • 3

 

Nazwa zlecenia: Opracowanie projektu technicznego podstawy dla zamontowania dźwignika w budynku produkcyjnym na terenie zakładów producenta żywności w Poznaniu. Wsparcie Klienta przy uzyskaniu pozwolenia na budowę pylonu reklamowego na terenie fabryki. Ekspertyza techniczna dotycząca lokalizacji bramy na terenie zakładu. Opracowanie dokumentacji technicznej związanej z utworzeniem nowego stanowiska na terenie zakładu produkcyjnego.

Lokalizacja: Poznań

Zleceniodawca: Wiodący, światowy producent żywności

Zakres prac lub pełniona funkcja: Wykonanie projektów technicznych, uzyskanie pozwolenia na budowę, ekspertyza techniczna, opracowanie dokumentacji technicznej. | 1334, 1339, 1341, 1342

Okres realizacji zlecenia: 2021

Opis: Opracowanie projektu technicznego podstawy dla zamontowania dźwignika w budynku produkcyjnym na terenie zakładów producenta żywności w Poznaniu. Na podstawie udostępnionych przez Zleceniodawcę danych technicznych urządzenia, dokonanie przeliczenia wytrzymałościowego podstawy. Wykonanie podstawy to w istocie przebudowa istniejących warstw podłogowych w miejscu montażu dźwignika tak, aby możliwe było bezpieczne zamontowanie urządzenia. Założono, że wykonanie podstawy nie będzie się wiązało z ingerencją w żadne elementy budowlane budynku produkcyjnego i nie będzie wymagało przebudowy żadnych elementów kontrukcji budynku ani jego sieci zewnętrznych. 

Wsparcie przy uzyskaniu pozwolenia na budowę w miejscu istniejącego pylonu reklamowego, po jego rozbiórce, nowego pylonu reklamowego zgodnego z aktualnym wizerunkiem marketingowym firmy o większych gabarytach z wykorzystaniem istniejącego przyłaczenia elektrycznego.

Ekspetyza techniczna w sprawie możliwości wykonania otworu bramowego w istniejącej ścianie murowanej. Opracowanie dokumentacji technicznej związanej z utworzeniem stanowiska rozlewania aromatów na terenie zakładu produkcyjnego.

 foto03