• 1
  • 2
  • 3

 

Nazwa zlecenia: Przeprowadzenie badania przyczepności powłok tynkarskich do podłoża przez oderwanie metodą pull- off na budowie w Kaliszu.

Lokalizacja: Kalisz

Zakres prac lub pełniona funkcja: Przeprowadzenie badania metodą pull- off. | 1332

Okres realizacji zlecenia: 2021

Opis: Przeprowadzenie badania przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw tynkarskich zlokalizowanych na ścianach, metodą pull- off na budowie obiektu przemysłowego w Kaliszu. 

 pulloff duze