• 1
  • 2
  • 3

 

Nazwa zlecenia: Budowa hali magazynowej wraz z zapleczem socjalnym.

Lokalizacja: Ligota Piękna 

Zleceniodawca: Ravet Sp. z o.o.

Zakres prac lub pełniona funkcja: Inspektor nadzoru inwestorskiego, inwestor zastępczy | 1301

Okres realizacji zlecenia: W trakcie

Opis: Pełnienie roli pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego wraz z funkcją inwestora zastępczego przy budowie hali magazynowej leków weterynaryjnych wraz z częścią biurową, wiatą techniczną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. 

 1301 01

1301 02

1301 03

1301 04

1301 05