• 1
  • 2
  • 3

 

Nazwa zlecenia: Przetarg na wykonawcę robót na farmie fotowolotaicznej oraz sprawowanie funkcji inwestora zastępczego wraz z nadzorem inwestorskim

Lokalizacja: Ligota Piękna 

Zleceniodawca: Dajar Sp. z o.o.

Zakres prac lub pełniona funkcja: Przetarg na wykonawcę robót, inwestor zastępczy, inspektor nadzoru inwestorskiego

Okres realizacji zlecenia: 2020

Opis: Przeprowadzenie przetargu na wykonawcę robót na farmie fotowoltaicznej o mocy 50kW oraz sprawowanie funkcji inwestora zastęprzego wraz z pełnobranżowym nadzorem inwestorskim. 

IMG 6514

IMG 6509IMG 6511IMG 6512