• 1
  • 2
  • 3

 

Nazwa zlecenia: Budowa budynku świetlicy w Bogucinie dla Miasta i Gminy Swarzędz

Lokalizacja: Bogucin

Zleceniodawca: Miasto i Gmina Swarzędz

Zakres prac lub pełniona funkcja: Inspektor nadzoru inwestorskiego

Okres realizacji zlecenia: 2017-2018

Opis: Inspektor nadzoru inwestorskiego nad inwestycją polegającą na budowie budynku z przeznaczeniem na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu. Pośrednie posadownie budynku - na studniach.  Inwestycja obejmuje również budowę separatora w celu odprowadzenia wód opadowych.

Bogucin swietlica 1

IMAG1109b

IMAG1118b

DSCF7395

DSCF7178