• 1
  • 2
  • 3

 

Nazwa zlecenia: Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta i Gminy Kostrzyn

Lokalizacja: Kostrzyn

Zleceniodawca: Miasto i Gmina Kostrzyn

Zakres prac lub pełniona funkcja: Inspektor nadzoru inwestorskiego

Okres realizacji zlecenia: 2017

Opis: Inwestycja polegała na przebudowie i rozbudowie budynku stanowiącego salę widowiskowo-konsumpcyjną oraz na termomodernizacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie. Inwestycja realizowana była podczas użytkowania budynku i obejmowała prace ogólnobudowlane wraz z przebudową wnętrza, wymianą posadzki i wzmocnieniem konstrukcji dachu w tym wymianą deskowania całej połaci. Nadzór sprawowany był równolegle z nadzorem pełninionym nad termomodernizacją dwóch innych budynków tj. Miejskiej Biblioteki i budynku Urzędu Miasta.