• 1
  • 2
  • 3
Nazwa zlecenia: Budowa budynku handlowo-usługowego sieci Stokrotka dla Elpro Development S.A.
 
Lokalizacja: Wrocław
 
Zleceniodawca: Elpro Development S.A.
 
Zakres prac lub pełniona funkcja: Inspektor nadzoru inwestorskiego
 
Okres realizacji zlecenia: 2017-2018
 
Opis: Pełnobranżowy nadzór inwestorski nad inwestycją polegającą na budowie budynku handlowo-usługowego wraz z wszystkimi instalacjami i towarzyszącymi urządzeniami technicznymi; utwardzeniem nawierzchni, chodnikami, parkingiem, oświetleniem i terenem zielonym.


IMG 20170818 081553 1024x768

IMG 20170818 085005 1024x768

IMG 20170818 090106 1024x768

IMG 20170818 081850 768x1024