• 1
  • 2
  • 3


Nazwa zlecenia: Przebudowa centrum dystrybucyjno-logistycznego dla Panattoni Europe Sp. z o.o.

Lokalizacja: Koninko, gmina Kórnik
 
Zleceniodawca: Panattoni Europe Sp. z o.o
.
Zakres prac lub pełniona funkcja: Inspektor nadzoru inwestorskiego
 
Okres realizacji zlecenia: 2018
 
Opis: Pełnobranżowy nadzór inwestorski nad inwestycją polegającą na przebudowie części hali magazynowej znajdujacej się na terenie centrum dystrybucyjno-logistycznego wraz z budową dwóch nowych zbiorników bezodpływowych


koninko5

koninko9