• 1
  • 2
  • 3
Nazwa zlecenia: Budowa hali logistycznej dla Panattoni Europe Sp. z o.o. w Komornikach k/ Poznania
 
Lokalizacja: Komorniki k/Poznania
 
Zleceniodawca: Panattoni Europe Sp. z o.o.
 
Zakres prac lub pełniona funkcja: Inspektor nadzoru inwestorskiego
 
Okres realizacji zlecenia: 2016-2017
 
Opis: Pełnobranżowy nadzór inwestorski nad budową nowej hali logistycznej o powierzchni 47 000 m2 
 

Nowy 2bbb

IMG 9615bb

IMG 9586b

IMG 9593b

IMG 9590b

IMG 9611b